Werkbakken – aanscherping regels voor gebruik per 1 juli 2020

Goed om te weten: vanaf 1 juli a.s. inzet werkbakken alleen nog bij hoge uitzondering mogelijk!
Door aanpassingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit is het vanaf 1 juli aanstaande alleen nog bij hoge uitzondering mogelijk om werkzaamheden te verrichten vanuit een werkbak die gehesen wordt door een (mobiele) kraan. Onze branchevereniging, de Vereniging Verticaal Transport en Bouwend Nederland zijn nog in gesprek met het ministerie SZW over dit besluit, maar wij achten de kans groot dat de nieuwe regels toch vanaf volgende maand in werking zullen treden.

Arbeidsomstandighedenbesluit aangescherpt

Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit is het niet toegestaan om personen te vervoeren met een hijskraan. Hijskranen, bestemd voor goederenvervoer, zijn niet uitgerust met de veiligheidsvoorzieningen, bedoeld in EU-richtlijn 2006/42/EG, waarmee machines bestemd en ingericht voor personenvervoer, (moeten) zijn uitgerust. Tot nu toe werd bij het gebruik van werkbakken een uitzondering gemaakt voor incidentele en kortdurende werkzaamheden. De regels worden met deze aanpassing van het Arbeidsomstandighedenbesluit flink aangescherpt. Het gebruik van een werkbak of –platform is alleen nog bij hoge uitzondering mogelijk en vereist veel extra voorbereiding. Op overtreding van het besluit staan flinke boetes. We sommen de belangrijkste punten hieronder voor u op:

  • Inzet van werkbakken en werkplatforms vanaf 1 juli 2020 alleen toegestaan wanneer werkzaamheden echt niet met een ander middel uitgevoerd kunnen worden.
  • Een werkbak of platform mag alleen ingezet worden wanneer het nagenoeg windstil is (maximale windsnelheid 7 m/s).
  • De noodzaak om met een werkbak of werkplatform veilig te werken moet worden aangetoond in een schriftelijk werkplan.
  • Het plan moet beoordeeld en akkoord bevonden worden door een gecertificeerde hoger veiligheidskundige.
  • Dit plan dient minimaal 2 dagen van te voren gereed te zijn, aangezien de aanmelding van de werkzaamheden bij SZW uiterlijk 2 dagen voor aanvang plaats moet vinden.
  • Het verzorgen van een plan, het verkrijgen van goedkeuring en de aanmelding van de werkzaamheden is de taak van de opdrachtgever van de kraanleverancier.
  • Overtreding van de regels komt de opdrachtgever van de kraanleverancier op hoge boetes te staan.

Onze branche-organisatie, Vereniging Verticaal Transport heeft een document met meer informatie opgesteld. Deze kunt u hier downloaden. 2020-06-24 VVT info voor opdrachtgevers over arbobesluit mbt werkbakken

Verantwoordelijkheid ligt bij besteller van de kraan

Omdat de verantwoordelijkheid voor het inzetten van een werkbak of werkplatform bij de besteller van de kraan ligt, is het voor u als opdrachtgever dus belangrijk om kennis te nemen van deze aangescherpte regels en daar waar nodig tijdig actie te ondernemen. Zeker omdat bij overtreding van de nieuwe regels, u geconfronteerd kunt worden met flinke boetes.

Wij helpen u graag

Mocht u verdere vragen hebben of hulp wensen bij het zoeken naar alternatieven en/of het maken van tekeningen of het aanleveren van technische gegevens, dan zijn wij u graag van dienst. U kunt hiervoor contact opnemen met onze medewerkers.

Mochten de gesprekken tussen de VVT, Bouwend Nederland en het ministerie nog een verruiming van bovenstaande maatregelen opleveren, dan stellen wij u daarvan uiteraard op de hoogte.

Terug naar nieuwsoverzicht