Verhuizing Productielocatie Sekisui Alveo

Afgelopen week zijn de eerste productielijnen opgeleverd van een complete bedrijfsverhuizing van Wales naar Roermond. Unica Installatietechniek, Spie-Numac en Saan Industriële Verhuizingen verzorgen samen gefaseerd deze omvangrijke turn-key operatie voor opdrachtgever Sekisui Alveo.

Aanbesteding machineverplaatsing

Sekisui Alveo wilde de complete machinelijnen laten coderen, afkoppelen, demonteren, transporteren en op de nieuwe productielocatie weer laten opbouwen. Naast het fysiek verplaatsen van de machines wilde men ook van de gelegenheid gebruik maken om de machines te verbeteren en te updaten om zodoende de productie te optimaliseren. Hiervoor diende eerst een aanbestedingsdocument gemaakt te worden met een duidelijke omschrijving van de scope van het project. Unica Installatietechniek werd uiteindelijk geselecteerd om dit document op te stellen.

Partnership dekt volledige scope

Om de verhuizing van de productielijnen uit te voeren, nodigde Sekisui Alveo vervolgens de twee grootste industriële verhuisbedrijven van Nederland uit om een aanbieding te maken. Een van deze bedrijven was Saan Industriële Verhuizingen. Saan is gewend om bij dit soort omvangrijke projecten samen te werken met gespecialiseerde partners en zag ook bij dit project dat een aantal werkzaamheden binnen de scope niet behoorde tot de eigen expertise. In overleg met Sekisui Alveo heeft Saan een combinatie gevormd met Unica Installatietechniek en SPIE-Numac voor deze turn-key operatie. De drie bedrijven hebben allen een ander expertise en kunnen gezamenlijk de gehele scope van de verhuizing omvatten. Deze aanpak en de kwaliteit van de aanbieding zorgde ervoor dat Sekisui Alveo deze partner combinatie het project gegund heeft.

Voordelen voor de opdrachtgever

Naast dat de samenwerking van Unica, SPIE-Numac en Saan betekent dat de volledige scope van de verhuizing is afgedekt, biedt de samenwerking opdrachtgever Sekisui Alveo nog meer voordelen. Doordat de hele opdracht bij één contractpartner, te weten Unica, is ondergebracht, heeft de klant één aanspreekpunt. De lijnen zijn kort en overzichtelijk, de communicatie en realisatie verlopen daardoor snel. Op deze manier kan bovendien razendsnel worden ingespeeld op veranderende omstandigheden of andere wijzigingen, wat bij zo’n langdurig en omvangrijk project regelmatig voorkomt.

Verbeterd productieniveau

Inmiddels is het verhuisproject in volle gang. Er is gekozen om gefaseerd te verplaatsen om op beide productielocaties nog te kunnen blijven produceren. De eerste machinelijnen zijn inmiddels in Roermond opgebouwd. Deze machinelijnen zijn in onderdelen gedemonteerd en vervoerd. In totaal zijn voor 1 lijn maar liefst 16 transporten nodig geweest. De testproductie laat al zien dat de het productieniveau van de machines minimaal de gelijke output behaald en ruim binnen de specificaties blijft. De verwachting is een nog efficiënter productieniveau. De tweede fase, waarin wederom machinelijnen met daarbij alle toebehoren verplaatst, ge-update en weer opgebouwd worden, is reeds in gang gezet. Daarnaast worden er nog een groot aantal kleinere machines, laboratoria, magazijnen, Silo’s etc. van Wales naar Roermond verhuisd.

Sekisui Alveo

Sekisui Alveo maakt deel uit van de wereldwijd opererende Sekisui-groep met hoofdzetel in Tokyo (Japan). Tot Sekisui Chemical Co. Ltd. behoren meer dan 150 dochterondernemingen in Europa, Azië en Australië, alsmede in de USA. Wereldwijd heeft de Sekisui-groep in totaal meer dan 20.000 medewerkers in dienst. Sekisui ontwikkelt, produceert en verkoopt hoogwaardige polyolefine schuimen, hoofdzakelijk in Europa. Het innovatieve – van oorsprong Japanse – bedrijf heeft haar Europese hoofdvestiging in Zwitserland en is Europees marktleider in het segment polyolefine schuimen.

Unica, SPIE-Numac en Saan

Unica kent zijn oorsprong in de installatietechniek en helpt zijn opdrachtgevers bij het vakkundig inrichten en beheren van installaties en de benodigde technische toepassingen optimaal in te vullen, van ontwerp en implementatie tot beheer. SPIE-Numac verzorgt onder meer preventief en correctief onderhoud en aanpassingen/modificaties aan productielijnen om productieprocessen te optimaliseren op het gebied van productiviteit, levensduur en veiligheid. Saan is logistiek dienstverlener op het gebied van kraanverhuur, (industriële) verhuizingen en projectlogistiek. Samen vormen deze drie specialisten een krachtig partnerschap!

Terug naar nieuwsoverzicht