Plaatsing nieuwe MRI’s bij VUmc Imaging Center Amsterdam

Afgelopen week heeft Koninklijke Saan assistentie verleend aan Siemens Healthcare Nederland bij de plaatsing van 2x een 3Tesla MRI van 7000 kg. per stuk, een 1,5Tesla MRI van 4500 kg. en een CT-scanner van 2800 kg. in het nieuwe Imaging Center bij het VUmc Amsterdam. Een complexe en uitzonderlijke plaatsing omdat er maar liefst 4 nieuwe systemen tegelijk geplaatst zijn op de tweede verdieping van het hagelnieuwe centrum.

Imaging Center

Het Imaging Center bij het VUmc Amsterdam is uniek en duurzaam in de hoeveelheid en diversiteit van hoogwaardige en zware apparaten, in de combinatie met klinische zorg en preklinisch en klinisch onderzoek en in de samenwerking tussen academici en bedrijfsleven in één gebouw. Dit alles met de doelen goede diagnose en behandeling van patiënten en efficiënte en effectieve ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. De eerste drie lagen van het Imaging Center worden toegankelijk voor de patiënt. Hier zijn de allernieuwste CT-scanner en MRI-scanners geplaatst. Alle bedoeld voor diagnostiek.

Goede voorbereiding

Saan kreeg de opdracht voor het transport en de plaatsing van Siemens Healthcare Nederland. Voordat de systemen geplaatst konden worden, moest eerst de gevel worden gedemonteerd in samenwerking met het aannemingsbedrijf. Daarna hebben de industriële verhuizers van Saan een bordes met randbeveiliging op ongeveer 8 meter hoogte tegen de open gevel gebouwd. Om ook de veiligheid van de overstap van het bordes naar het gebouw te waarborgen, is hiertussen een constructie gemaakt van stalen rijplaten. Ter bescherming van de nieuwe vloerbedekking is uiteraard vloerprotectie geplaatst.

Complexe plaatsing

Na alle voorbereidende werkzaamheden zijn achtereenvolgens de 3T-magneet, de 1,5T-magneet en de CT-scanner eerst één voor één met een kraan op het bordes gehesen. Vervolgens zijn de systemen van het bordes naar binnen verhuisd en intern in het VUmc op hun uiteindelijke positie geplaatst. De volgende dag is ook de laatste 3Tesla MRI op dezelfde veilige manier gehesen en geplaatst. We kijken samen met de opdrachtgever terug op een mooi en soepel verlopen project waarbij onze activiteiten Kraanverhuur en Industriële Verhuizingen hebben gezorgd voor zowel het horizontale als verticale transport en de plaatsing.

Terug naar nieuwsoverzicht