Gewoon goed geregeld
Gewoon goed geregeld
Gewoon goed geregeld
Gewoon goed geregeld
Gewoon goed geregeld

CO₂-prestatieladder

Icoontje voor de pagina CO₂-prestatieladder

Sinds november 2012 is Koninklijke Saan al gecertificeerd op niveau 3 op de CO₂-Prestatieladder. Hiermee is Saan een van de eerste logistieke dienstverleners en het eerste kraanverhuurbedrijf in Nederland dat is gecertificeerd voor de CO₂-Prestatieladder.

CO2-prestatieladder

CO₂-bewust

De CO₂-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO₂-bewust handelen. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruikmaken van materialen en het gebruik van duurzame energie. De CO₂-prestatieladder bestaat uit verschillende niveaus, van niveau 0 tot niveau 5. Per niveau is een set van eisen gedefinieerd. De plaats van een bedrijf op de ladder hangt onder meer af van de mate van CO₂-besparing en de samenwerking met andere partijen op het gebied van milieu-initiatieven. Elk gecertificeerde organisatie wordt jaarlijks geaudit door een onafhankelijke en geaccrediteerde Certificerende Instelling (CI). Een gecertificeerde organisatie heeft hierdoor gegarandeerd een werkend CO2-managementsysteem voor de organisatie en de projecten, dat jaarlijks wordt getoetst op ambities, reductie en continue verbetering.Zie ook de site van Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

Waarom doet Saan mee aan de CO₂-prestatieladder?

Koninklijke Saan heeft van oudsher al aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en het behoud van onze planeet. Om die reden besteden wij al lange tijd aandacht aan het milieu, zijn we ISO-14001 gecertificeerd en hebben onderdelen binnen ons bedrijf uitstoot gecompenseerd door te investeren in “groene” projecten. Een mooi voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld rentyourcrane, waarin we aanbieders en huurders van kranen bij elkaar brengen. 

CO₂ Voetafdruk

Als onderdeel van het energiemanagementprogramma van Koninklijke Saan, stellen we halfjaarlijks een CO₂-voetafdruk samen. De analyse geeft weer hoeveel CO₂ Saan produceert als gevolg van onze werkzaamheden. Hier vindt u de gepubliceerde voetafdruk van de afgelopen jaren (2020-2019-2018).

Voortgang CO₂-prestatieladder

Volgens de richtlijnen van de CO₂-prestatieladder rapporteren wij openlijk over de voortgang van onze inspanningen om CO₂-reductie te bewerkstelligen. We publiceren ons  energiemanagement programma en u leest er meer over in ons jaarverslag