Gewoon goed geregeld
Gewoon goed geregeld
Gewoon goed geregeld
Gewoon goed geregeld
Gewoon goed geregeld

CO₂-prestatieladder

Icoontje voor de pagina CO₂-prestatieladder

Sinds november 2012 is Koninklijke Saan gecertificeerd op niveau 3 op de CO₂-Prestatieladder. Hiermee is Saan een van de eerste logistieke dienstverleners en het eerste kraanverhuurbedrijf in Nederland dat is gecertificeerd voor de CO₂-Prestatieladder.

CO₂-bewust

De CO₂-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO₂-bewust handelen. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruikmaken van materialen en het gebruik van duurzame energie. De CO₂-prestatieladder bestaat uit verschillende niveaus, van niveau 0 tot niveau 5. Per niveau is een set van eisen gedefinieerd. De plaats van een bedrijf op de ladder hangt onder meer af van de mate van CO₂-besparing en de samenwerking met andere partijen op het gebied van milieu-initiatieven. Zie ook de site van Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

Waarom doet Saan mee aan de CO₂-prestatieladder?

Koninklijke Saan heeft van oudsher al aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en het behoud van onze planeet. Om die reden besteden wij al lange tijd aandacht aan het milieu, zijn we ISO-14001 gecertificeerd en hebben onderdelen binnen ons bedrijf uitstoot gecompenseerd door te investeren in “groene” projecten.
Zoals bijvoorbeeld rentyourcrane

CO₂ Voetafdruk

Als onderdeel van het energiemanagementprogramma van Koninklijke Saan, stellen we halfjaarlijks een CO₂-voetafdruk samen. De analyse geeft weer hoeveel CO₂ Saan produceert als gevolg van onze werkzaamheden. Hier vindt u de laatst gepubliceerde voetafdruk (2017)

Voortgang CO₂-prestatieladder

Volgens de richtlijnen van de CO₂-prestatieladder rapporteren wij openlijk over de voortgang van onze inspanningen om CO₂-reductie te bewerkstelligen. We publiceren ons energiemanagementprogamma en u leest er meer over in ons jaarverslag