Bouwlogistiek management Saan bij nieuw RIVM gebouw

Eind 2017 werd het officiële startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe huisvesting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het ontwerp van de nieuwe huisvesting behaalde het hoogste BREEAM-duurzaamheidscertificaat: “Outstanding”. Het transparante gebouw is ontworpen om te voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen. Niet alleen qua energiezuinigheid, maar ook als het gaat om een gezond en veilig werkklimaat voor de mensen die er straks werkzaam zijn en de toekomstbestendigheid van het gebouw. Duurzaamheid speelt echter niet alleen een rol bij het ontwerp en de keuze van de materialen, het is ook verweven in het gehele bouwproces. Bouwlogistiek management speelt daarin een belangrijke rol.

MEET Strukton bouwt duurzaam RIVM-gebouw

Hoewel het nog in aanbouw is, is de 18 verdiepingen tellende glazen toren nu al een landmark in Utrecht. Het gebouw op het Utrecht Science park, waar straks zowel kantoren als laboratoria gevestigd zijn, is een technisch hoogstandje, dat nu gebouwd – en straks beheerd – wordt door MEET Strukton. Duurzaam bouwen betekent bouwen met zo min mogelijk overlast voor de omgeving en een zo laag mogelijke impact op het milieu. Daarbij speelt bouwlogistiek management een belangrijke rol. Door strak te plannen en transporten te combineren, wordt de doorlooptijd van de bouw verkort en zijn er veel minder transportbewegingen nodig. MEET Strukton schakelde voor het opzetten en de coördinatie van het logistieke proces Saan Bouwlogistiek in met logistiek manager: Aschwin van Wel. Het faciliteren van een bouwhub en het leveren van de logistieke medewerkers verzorgt Rexel.

Aansturing bouwlogistiek proces

Aschwin is vier dagen per week aanwezig op het bouwproject en vanuit zijn kantoor op de bouwplaats verzorgt hij de complete logistieke aansturing van het project. “Ik werd ingeschakeld om het logistieke plan vorm te geven en was betrokken bij de aanschaf en inrichting van het ticketsysteem”, vertelt hij. “De leveranciers melden hierin hun zendingen aan en ik combineer dat zo goed mogelijk. Sommige bouwmaterialen worden rechtstreeks geleverd, maar veel zendingen gaan eerst naar de hub. Daar worden ze opgeslagen tot we ze daadwerkelijk nodig hebben op de bouw en daarbij maken we slimme combinaties waarmee er zo min mogelijk ritten gemaakt moeten worden. En als er wel een kleinere hoeveelheid geleverd moet worden, dan gaat dat met een van de kleinere elektrische bestelwagens.”

Goede coördinatie en een bouwhub dichtbij

Omdat de doorlooptijd van het bouwproject zo kort mogelijk gehouden wordt zijn er veel verschillende partijen op de bouw aan het werk en dat maakt slim bouwlogistiek management nog belangrijker. Aschwin: “De drie bouwfases – ruwbouw, afbouw en installatie – volgen niet na elkaar, maar lopen tegelijkertijd. Dus terwijl er nog betonnen wanden geplaatst en vloeren gestort worden, worden elders in het gebouw al tussenwanden geplaatst en vloeren geëgaliseerd. En op verdieping lager zijn installateurs al bezig met het aanleggen van het leidingwerk en bekabeling. Er zijn dus heel veel mensen tegelijk in en om het gebouw aan het werk, en iedereen heeft zijn eigen materieel, gereedschap en materialen nodig. Dat kan natuurlijk niet allemaal tegelijk op de bouwplaats worden aangeleverd, dus daarom is een goede coördinatie heel belangrijk en speelt een bouwhub dicht in de buurt een belangrijke rol.”

Bouwplaatsmanagement: alles op de juiste plek

logistiek manager Aschwin van wel verzorgt Bouwlogistiek managementHij regelt niet alleen de aanvoer van de materialen op het juiste moment, maar ook op het terrein zelf leidt Aschwin alles in goede banen. Dat bouwplaatsmanagement doet hij in samenwerking met de Hoofduitvoerder Bouw. “We overleggen regelmatig wat er nodig is of welke knelpunten er zijn en bespreken de oplossing ervan. Bij wie dat het beste past, die pakt het dan op. We houden het terrein begaanbaar door zaken te verplaatsen, of nemen maatregelen als er iets onveilig is. Ook kijken we of er op een efficiënte manier gebruikt gemaakt wordt van de faciliteiten. Er zijn bijvoorbeeld drie bouwliften, maar op sommige piekmomenten zijn ze heel druk bezet. We kijken dan of we mensen op andere tijden kunnen laten werken, zodat we dat meer spreiden over de dag, of opschuiven naar het weekend.”

Daarnaast huurt Aschwin ook materieel in als dat nodig is. Een extra hoogwerker bijvoorbeeld, of een mobiele kraan. Ook heeft hij contacten met Boels voor de inhuur van gereedschap. Eigenlijk is hij als logistiek manager nauw betrokken bij vrijwel alles wat er speelt op het bouwproject. “Iedere ochtend na het opstarten van de dag is er een daily stand. Dat is een korte meeting waarin we met de betrokkenen altijd vier onderwerpen doornemen: veiligheid, kwaliteit, productie/planning en bouwplaats. Hierin worden onder meer knelpunten gemeld en stemmen we planningen op elkaar af. Zo weet iedereen wat er speelt, waar men rekening mee moet houden, en wat eventuele verbeterpunten zijn.”

Logistiek manager Saan is van toegevoegde waarde

Aschwin heeft het op dit project duidelijk naar zijn zin. “De samenwerking met de hoofduitvoerders op dit project en ook het contact met de andere betrokkenen is prima. Het is leuk dat ik met mijn ervaring binnen ons bedrijf, eerst bij verhuizingen en nu bij Saan Bouwlogisitiek, van toegevoegde waarde kan zijn voor het bouwlogistiek management op dit project.” Voorlopig zal hij zijn werkplek nog wel even in Utrecht houden: die nieuwbouw voor het RIVM en het CBG is naar verwachting eind 2021 afgerond.

Betrokken partijen

MEET Strukton
Het consortium MEET Strukton is verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw, financiering, en onderhoud van het nieuwe RIVM/CBG-gebouw. Ook is het verantwoordelijk voor de facilitaire dienstverlening. Het contract voor het onderhoud en de facilitaire dienstverlening kent een looptijd van 25 jaar.

Moederbedrijf Strukton heeft inmiddels ruim 95 jaar ervaring in bouw, onderhoud en vernieuwing van onder meer railsystemen, civiele infrastructuur en gebouwen. Voor de laatste markt verzorgt men ontwerp, ontwikkeling, realisatie, onderhoud, beheer exploitatie van technische installaties en gebouwen in Nederland. De focus ligt steeds meer op de specialistische speerpuntmarkten zorg, industrie en mobiliteitsknooppunten.

RIVM
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is nu natuurlijk veel in het nieuws door de uitbraak van het Coronavirus in Nederland. Maar het RIVM zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Met een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma’s. En via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid en Zorg, en Milieu en Veiligheid. Als trusted advisor voor de samenleving. Zo ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Als onafhankelijke autoriteit reguleert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) de kwaliteit, werking en veiligheid van een medicijn, en stimuleert het CBG het juiste gebruik door de juiste patiënt. Van een pijnstiller bij de drogist tot een door een medisch specialist voorgeschreven behandeling. Van traditionele tot geheel nieuwe middelen. Voor de medicijnen in Nederland en – samen met Europese collega’s – voor de medicijnen in Europa.

Saan Bouwlogistiek
De activiteit Bouwlogistiek ontwikkelde zich vanuit de afdelingen kranen en (industriële) verhuizingen en heeft inmiddels aansprekende projecten op haar naam staan, zoals bijvoorbeeld de afbouw van de stations van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Van het compleet Bouwlogistiek management tot het leveren van logistieke medewerkers: Saan Bouwlogistiek helpt aannemers efficiënter en duurzamer te bouwen.

Terug naar nieuwsoverzicht